..
..
..
Menu
 
Pashto Singer : Sardar ali takar
..................Songs.....................................................................Listen / Download
 
Awrey ka qisa da awor
 
Che da beltoon shogere darey
 
Che da janan sano la yasam
 
Che masti whe ao zawaney
 
Che qadam sang da
 
Da lewaney janaan da gharey
 
Da sahar bada ta raghle sa che
  Da stargo tora zama yara
 
Da yar sharab sharab kata
 
Ghar che khawro ke
 
Gul rasara awojaral
 
Kara shoro bulbal
 
Khurak kawey da sapey
 
Ma pa jaral wale ka ta rata
 
Marga la khu zawan yam pa ma
 
Pa kat ke paroot yuama ranzoor
 
Saretob che loor
  Shana bangrey de maat sha
  Shundo la rang awo stargo
  Ta gulab yeh
  Tapey
  Warawa pa stargo ke tola
  Yaara bad dewakaral
  Yara nan me aowredaley da
  Yaara tanda woroke dal dee
  Yava khamoshi
  Za lewaney yam pa dey
  Zama da zara da band
  Zulfey khaware ka mala khub
Note: For download, right click and select 'save target as'
.
.

 Google
 
Copyright@pashtohome.com (2008-2009)